Kristen lejrforening

Velkommen til lejr.dk

Kristen lejrforening arrangerer lejre for børn fra 5 år til 10. klasse

Hvilken lejr skal du på?

Puttelejr: Fra 5 år til du har afsluttet 0. klasse

Børnelejr: FOR ALLE BØRN, der har afsluttet 1., 2. eller 3. KLASSE

Juniorlejr: Når du går i 4. 5 eller 6 klasse.

For at komme med på basecamp skal man gå i 7.klasse - 10. klasse.

 

Indkaldelse til Generalforsamling 

Mandag d. 05. april 2017. Kl. 19.30 - 20.15.

Hos Mai-Britt Rolighed, Skejbytoften 21, 8200 Århus N.

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning v. Mai-Britt

3.      Fremlæggelse af regnskab 2016 v. Miriam

4.      Fremlæggelse af budget 2017 v. Miriam

5.      Indkomne forslag

6.      Fastsættelse af medlemskontingent

-          Valg af bestyrelsesmedlemmer

-          Valg af revisor og suppleant

7.      Eventuelt