Generalforsamling 2024

Generalforsamling afholdes d. 13 marts 2024, kl. 19 i Stjernen, Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning v. Mai-Britt Rolighed
  3. Input fra lejrcheferne fra lejren.
  4. Børneattester
  5. Fremlæggelse af regnskab v. Miriam
  6. Fremlæggelse af budget 2025 v. Miriam
  7. Indkomne forslag
  8. Fastsættelse af medlemskontingent
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Kristian, Kristina, Mirjam. (Kristina vil gerne fortsætte). Mirjam stopper, og på valg er: Kristian, Kristina, Mirjam
  10. Valg af revisor og suppleant, Morten Assenholt, genopstiller.